Служба у справах дітей

Установчі документи, реквізити, контакти:

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Мукачівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

КОД ЄДРПОУ 42103131

В.о. начальника служби: Гудачок Сільвія Василівна 

Адреса для листування та прийому громадян: вул.Штефана Августина, 21, м.Мукачево, 89600

каб.: 408-410 (4 поверх)

Телефон: 2-14-31, 2-30-34, факс 2-14-83

e-mail: ssn.muk.rda@gmail.com

 

Графік роботи:

Понеділок-п’ятниця: з 8.00 до 17.00.

Обідня перерва: з 12.00 до 13.00.

 

Що таке патронат над дитиною?

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на реінтеграцію дитини у сім’ю або надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень з урахуванням найкращих інтересів дитини щодо забезпечення її права на виховання в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних.

Держава фінансує оплату послуг патронатного вихователя. Розмір соціальної допомоги на утримання дитини становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць. 

Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

Крім того, протягом п’яти днів з моменту влаштування дітей вихователь має право на отримання поворотної фінансової допомоги (до отримання державної соціальної допомоги).

Більш детальна інформація щодо запровадження послуги патронату, куди звертатися і які документи потрібно міститься за посиланням:

Основне завдання: забезпечити оптимальне функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Мукачівському районі

 

Кадрове забезпечення служби у справах дітей Мукачівської РДА

 

Начальник служби у  справах дітей

 

Відділ соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Відділ соціального захисту дітей та адміністрування бази служби у справах дітей 
Заступник начальника служби - начальник відділу Начальник відділу
Головний спеціаліст  Головний спеціаліст 
Головний спеціаліст  Головний спеціаліст 

 

Служба у справах дітей Мукачівської районної державної адміністрації, як юридична особа публічного права, утворена розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 27.04.2018 №233 та діє на підставі Положення про службу у справах дітей Мукачівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 01.02.2021 № 27.

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей
Мукачівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області, скорочене найменування служба у справах дітей Мукачівської РДА (далі – служба) є самостійним структурним підрозділом Мукачівської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації), який утворюється головою Мукачівської районної державної адміністрації.

1.2. Служба у справах дітей Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області є правонаступником щодо майна, прав та обов’язків служби у справах дітей Воловецької районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 35104718) та служби у справах дітей Свалявської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 36145116).

1.2. Служба безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації, а також підзвітна та підконтрольна службі у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації, Національній соціальній сервісній службі України та Міністерству соціальної політики України.       

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказами начальника служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації  та цим Положенням.

2. Основні завдання служби

2.1. Реалізація на території Мукачівського району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування району, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.5. Здійснення контролю за умовами утриманням і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

2.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.7. Ведення обліку дітей, які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків   сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок).

2.8. Провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.

2.9. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям району усіх форм власності, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.10. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.11. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.12. Визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3. Служба відповідно до визначених повноважень

виконує такі функції

3.1. Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3.2. Надає органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям району усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.3. Сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

3.4. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

3.5. Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

3.6. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

3.7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої  служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках  сімейного типу, прийомних сім'ях.

3.8. Формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, веде первинний облік дітей, які можуть бути усиновлені.

3.9. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.10. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.11. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

3.12. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

3.13. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

3.14. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

3.15. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

3.16. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях усиновлювачів за окремо складеним графіком з урахуванням термінів, встановлених законодавством.

3.17. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, а також усиновлених дітей на території Мукачівського району.

3.18. Бере участь в процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

3.19. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

3.20. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

3.21. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації району усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо прийняття чи звільнення працівника, молодше 18 років.

3.22. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належить до її компетенції, через засоби масової інформації району.

3.23. Вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.

3.24. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

3.25. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

3.26. Інформує дитину, яка постраждала  від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є  кривдниками  дитини,  а  також  дитину,  яка  вчинила  домашнє насильство   у   будь-якій   формі,  її  батьків,  інших  законних представників  про  права  дитини,  заходи  та послуги, якими вони можуть скористатися.

3.27. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому  насильству стосовно  дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції.

3.28. Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного  виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

4. Права служби

Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право в установленому законодавством порядку:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового  захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також  у  разі  необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями району усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які привели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належить до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей. 

5. Взаємодія служби з іншими органами влади

Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передавання інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих повноважень.

6. Організаційно-розпорядча діяльність служби

6.1. Службу очолює начальник, який відповідно до Закону України „Про державну службу” здійснює повноваження керівника державної служби у службі у справах дітей райдержадміністрації.   

6.2. У своїй роботі начальник служби керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказами начальника служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації  та цим Положенням.

6.3. Начальник служби призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу та за погодженням начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

6.4. Особа, яка претендує на заняття посади начальника служби, повинна відповідати таким вимогам: вища освіта за ступенем не нижче магістра; досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

6.5. Начальник служби безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації.

6.6. Начальник служби повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності місцевої адміністрації; Укази Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; інші нормативно-правові акти, що регулюють питання соціального захисту дітей; основи державного управління; методи контрольно-управлінських рішень, розпоряджень та доручень; основи політики держави; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

6.7. Начальник служби відповідно до законодавства:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

сприяє створенню належних умов праці у службі;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про службу;

планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації  та підвищення ефективності роботи служби;

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;  

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;  

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси служби у справах дітей чи органу опіки та піклування Мукачівської районної державної адміністрації (да дорученням голови райдержадміністрації) у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції(м. Івано-Франківськ).

Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади;          

подає на затвердження голові райдержадміністрації  проекти кошторису видатків, структуру та штатний розпис служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби, які належать до сфери управління служби;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису видатків на утримання служби та реалізацію цільових програм.

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби.

7. Начальник служби відповідно до Закону України „Про державну службу”:

7.1. Затверджує посадові інструкції працівників служби.

7.2. Здійснює контроль за організацією проведення у службі: спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад, що передбачають заняття відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (із змінами); перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону України  „Про очищення влади”, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (із змінами).

7.3. Організовує планування роботи з персоналом.

7.4. Здійснює контроль за організацією проведення конкурсів на зайняття вакантних посад працівників служби, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів.

7.5. Приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад заступника начальника та працівників служби.

7.6. Здійснює контроль за оприлюдненням та передаванням центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказу про оголошення конкурсу у службі та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу.

7.7. Утворює конкурсну комісію у складі не менше п’яти осіб для проведення конкурсу на вакантні посади заступника начальника, завідувача сектору та працівників служби.

7.8. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади заступника начальника та працівників служби, звільняє з таких посад відповідно до законодавства.

7.9. Виконує функції роботодавця стосовно працівників служби, які виконують функції з обслуговування.

7.10. Надає відпустки та відкликає із щорічної основної або додаткової відпустки державних службовців, які займають посади працівників служби, відповідно до Порядку відкликання державних службовців із щорічних відпусток, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7.11. Присвоює ранги державним службовцям, які займають посади працівників служби.

7.12. Встановлює працівникам служби надбавки та виплати: за ранг державного службовця, вислугу років, інтенсивність праці, виконання особливо важливої роботи, високі досягнення у праці, додаткове навантаження у зв’язку із виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби та тимчасово відсутнього працівника.

7.13. Встановлює премії працівникам служби відповідно Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13.06.2016 р. № 646.

7.14. Здійснює контроль за своєчасним оприлюдненням та передаванням центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби у службі з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

7.15. Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

7.16. Здійснює контроль за підвищенням кваліфікації державних службовців.

7.17. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни.

7.18. Ініціює утворення дисциплінарної комісії стосовно державних службовців, які займають посади працівників служби.

7.19. Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади працівників служби.

7.20. Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади працівників служби.

7.21. Створює умови для виконання працівниками служби своїх посадових обов’язків і підвищення ними  професійної компетенції  та вимагає належне виконання посадових обов’язків.

7.22. Належним чином організовує роботу працівників, забезпечує ефективне виконання завдань, що поставлені перед службою. 

7.23. Підтримує ініціативу працівників, а також вживає заходів для додержання ними правил етичної поведінки.

7.24. Забезпечує прозорість та ефективність під час оцінювання результатів службової діяльності державних службовців структурного підрозділу райдержадміністрації.

7.25. Здійснює контроль за організацією бронювання військово-зобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (у разі наявності у штаті військовозобов’язаних працівників).

7.26. Організовує проведення з працівниками служби профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних  проступків, виявляє та своєчасно припиняє їх вчинення.

7.27. Створює здорові та безпечні умови, необхідні для належного виконання працівниками служби своїх обов’язків, вживає заходів для: надання необхідної для виконання посадових обов’язків інформації, облаштування приміщення, пристосованого для виконання посадових обов’язків, належного облаштування робочих місць, забезпечення необхідним обладнанням.

7.28. Затверджує табелі виходу на роботу працівників.

8. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися  колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів держадміністрації, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії у справах дітей та положення про неї затверджується головою райдержадміністрації за погодженням начальника служби.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника служби.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності і інших питань у службі можуть утворюватися наукові координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

11. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

13. У разі припинення юридичної особи – служби (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи служби передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються у дохід бюджету в установленому законодавством порядку.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

15. Штатний розпис та кошторис служби затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника служби відповідно до встановленого законом порядку, після їх погодження з управлінням фінансів райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

16. Служба як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Основні нормативно правові акти, які регулюють діяльність служби у справах дітей

- Конституція України;
http://zakon3.rada.gov.ua/la…/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
- Сімейний кодекс України;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
- Цивільний процесуальний кодекс України;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
- Цивільний кодекс України
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
- Житловий кодекс Української РСР
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
Закони України:
- Закон України від 13 січня 2005 року № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та Закон України вiд 5 жовтня 2006 року № 230-V «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/230-16
- Закон України вiд 15 листопада 2001 року № 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї»;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
- Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III «Про охорону дитинства»;
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
- Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
- Закон України від 2 червня 2005 року № 2623-IV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-15
Укази Президента України:
- Указ Президента України від 5 травня 2008 року № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»;
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/411/2008
- Указ Президента від 30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/568/98
Постанови Кабінету Міністрів України:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-2007-%D0%BF
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/823-2005-%D0%BF
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-2007-%D0%BF
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1242-2007-%D0%BF
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»;
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF
- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
- розпорядження від 22 квітня 2006 року № 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»;
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 263-р про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Міжнародні документи:
- Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей;
- Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми;
- Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 3 серпня 2006 року № 69-V;
- Конвенція ООН про права дитини;
- Європейська конвенція про здійснення прав дітей;
- Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення;
Накази та інші документи
- накази Міністерства соціальної політики України
- накази служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації;
- розпорядження голови Мукачівської районної державної адміністрації

СТОРІНКА «УСИНОВЛЕННЯ»
«Кожній дитині потрібна родина!»

Усиновлення – прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що проводиться у найвищих інтересах дитини для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя (згідно ст. 207 Сімейного кодексу України)

Особи, які можуть бути усиновлювачами
(згідно статті 211 Сімейного кодексу України):
1. Усиновлювачем дитини може бути повнолітня дієздатна особа.
2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на п’ятнадцять років.
3. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, зазначені у частині 5 та 6 ст. 211 СкУ. Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.
4. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.
5. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.
6. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.

Якщо Ви прийняли рішення про усиновлення дитини, то Вам необхідно зробити 8 КРОКІВ:
1. Звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання, де Вам нададуть перелік документів та бланків, які необхідно зібрати та заповнити для того, щоб стати кандидатом в усиновлювачі.
2. Написати заяву про взяття на облік як кандидата в усиновлювачі, додавши необхідні документи.
3. Отримати від служби у справах дітей висновок про можливість бути усиновлювачем.
4. Взяти направлення для знайомства з дитиною від обласної служби у справах дітей.
5. Звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, до якої Ви отримали направлення для знайомства.
6. Познайомитися з дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування, та встановити з нею контакт у присутності працівника служби у справах дітей за місцем проживання дитини.
7. Подати заяву до суду за місцем проживання дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, та отримати рішення про усиновлення.
8. Забрати дитину додому.

СТОРІНКА «ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ»

Встановлення опіки та піклування — це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 Сімейного Кодексу України).

Опікуни, піклувальники є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень, несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дитини, яка знаходяться під їх опікою, піклуванням. Опікуни, піклувальники зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти, двічі на рік здійснювати повне медичне обстеження підопічного.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклування — над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опіка, піклування встановлюється органами опіки та піклування або судом. Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладено на служби у справах дітей.

Опікуном, піклувальником може бути повнолітня дієздатна особа. При призначенні опікуна, піклувальника враховуються особисті якості особи, її ставлення до дитини (Сімейний кодекс, стаття 244). Однією з умов оформлення опіки є бажання самої дитини щодо призначення певної особи її опікуном, піклувальником.

Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається:

- її родичам незалежно від місця їх проживання;
- особам, у сім’ї яких проживає дитина на момент, коли виникають підстави для встановлення над нею опіки або піклування.

Не може бути опікуном, піклувальником особа, яка зловживає алкоголем, наркотичними засобами, позбавлена батьківських прав, а також інтереси якої суперечать інтересам дитини. Якщо дитина постійно проживає в дитячому закладі або закладі охорони здоров’я, то відповідно до статті 245 Сімейного кодексу України функції опікуна та піклувальника щодо неї здійснюються адміністрацією закладу.

Дитина, над якою встановлено опіку, піклування, не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає державні пільги, передбачені для такої категорії дітей. За такими дітьми зберігається право на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, на відшкодування у зв’язку з втратою годувальника. Дитина, яка виховується в сім’ї, має право на захист від зловживань з боку опікуна, піклувальника.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Опіка припиняється у разі:

- передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам);
- досягнення підопічним 14 років У цьому разі особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього.

 

Піклування припиняється у разі:

- досягнення фізичною особою повноліття;
- реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

СТОРІНКА «ПРИЙОМНА СІМ'Я»

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно бере на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у свою сім’ю, для того щоб надати можливість дітям, які з різних причин позбавлені можливості проживати в рідній родині, жити в безпечному та люблячому сімейному оточенні нової родини, де вони зможуть реалізувати свій потенціал.

Функціонування прийомних сімей регулюється Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 26 квітня 2002 року (із змінами та доповненнями) та постановою Кабінету Міністрів України від 24.09. 2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації – до його закінчення, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Діти, влаштовані до прийомної сім’ї, зберігають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та можуть бути усиновлені. Вихованці прийомної сім’ї, якщо це не суперечить інтересам дитини, і не заборонено рішенням суду мають право підтримувати стосунки з біологічними родичами. Дитина у прийомній сім’ї зберігає за собою усі пільги і державні гарантії, її утримання і виховання забезпечує держава. На кожну дитину прийомні батьки отримують грошові допомогу у розмірі двох прожиткових мінімумів плюс 35% за виконання обов’язків по догляду і вихованню дитини. Також за прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування у прийомну сім’ю.

ЯК СТВОРИТИ ПРИЙОМНУ СІМ’Ю?

Для прийняття відповідного рішення, особа або особи, які виявили бажання створити таку сім’ю звертаються із заявою до Мукачівського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді або в службу у справах дітей райдержадміністрації та подає наступні документи:

- заяву ;
- довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
- копію свідоцтва про шлюб ( для осіб, які перебувають у шлюбі);
- копії паспортів;
- висновки про стан Вашого здоров’я та членів сім’ї, які проживають разом з Вами (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- довідку про проходження курсу навчання кандидатів у батьки-вихователі і рекомендацію Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення Вас у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину–сироту або дитину позбавлену батьківського піклування у прийомну сім’ю, засвідчену нотаріально або написану власноруч у присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.
(Строк дії документів становить дванадцять місяців з дати видачі)

Остання зміна сторінки: 25-07-2023 16:35