Основні положення

Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 №2939-VI, Указу Президента України від 05.05.11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” видано розпорядження голови райдержадміністрації від 29.11.2017 №435 „Про забезпечення доступу до публічної інформації” відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, які надійшли на ім’я голови, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації та до апарату райдержадміністрації, визначено відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністраці (каб 311):

Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

Пловайко Марія Михайлівна

Начальник відділу 
(03131) 5-51-04

(03131) 2-14-83 факс,   e-mail:mukrda@carpathia.gov.ua

Затверджено форми запитів на інформацію У кожному структурному підрозділі Мукачівської райдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

 - Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Мукачівська районна державна адміністрація;

 - Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Мукачівській райдержадміністрації;

 - Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в ЗМукачівській районній державній адміністрації.

Реалізувати право на доступ до  публічної інформації юридичні та фізичні особи України можуть, звернувшись у загальний відділ апарату райдержадміфністраці  (каб 311), тел./факс 0313121483, тел. 0313155104.
Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 29 листопада  2017 року № 435. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу);
2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);
3) дату і підпис.

Для оформлення інформаційного запиту:
усно: тел.: 0313155104, тел./факс0313121483
письмово: Голові Мукачівської райдержадміністрації, 89600, вул.Штефана Августина,21 , м.Мукачево
факс:  0313121483,    e-mail:mukrda@carpathia.gov.ua

Остання зміна сторінки: 05-04-2021 13:52