Електронне звернення

Електронне звернення громадян

Що таке електронне звернення громадян?

Електронне звернення, як окрема форма письмового звернення, передбачене частиною 6 статті 5 Закону України “Про звернення громадян”. За названим законом електронне звернення – це письмове звернення надіслане з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв'язку.

Як написати електронне звернення?

В електронному зверненні обов`язково має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, короткий зміст (суть) порушеного питання та звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. До заповненої форми прикладаються усі необхідні копії документів.

Куди можна звернутися з електронним зверненням?

Стаття 1 Закону України «Про звернення громадян» передбачає право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями. Це положення Закону поширюється і на електронне звернення. Отже Ви маєте право звернутися з електронним звернення до всіх державних органів, підприємств, установ та організацій.

У які строки розглядається електронне звернення?

Строки розгляду письмового звернення, у т.ч. електронного, визначено статтею 20 Закону. Звернення розглядається і вирішується у строк не більше 1 місяця від дня надходження. Звернення, яке не потребує додаткового вивчення, розглядається невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, срок може бути подовжений з попереднім повідомленням заявника. При цьому, загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

 

 

 

Остання зміна сторінки: 31-07-2023 11:05