Звіт щодо роботи із зверненнями громадян

НФОРМАЦІЯ 

про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2019 році

 

                Протягом 2019 року робота Мукачівської районної державної адміністрації зі зверненнями громадян проводилася у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України „Про звернення громадян”, Указом Президента України № 109/2008 від 7 лютого 2008 року „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, рішеннями Кабінету Міністрів України, інструкцією та положенням про порядок розгляду письмових та усних звернень громадян, інструкцією з діловодства.

Діяльність районної державної адміністрації спрямована на об’єктивний, всебічний розгляд звернень громадян, вирішення порушених у заявах питань та дотримання термінів їх виконання. Систематично проводяться щомісячний і щоквартальні аналізи та узагальнення звернень громадян для з’ясування причин, що їх породжують, а також моніторинг найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення. Особлива увага приділяється аналізу причин виникнення повторних звернень та звернень, які надходять до органів влади вищого рівня.

Створена та ведеться комп`ютерна база даних за зверненнями громадян, використання якої дозволяє більш оперативно та якісно котролювати їх надходження та виконання, не порушуючи термінів, відведених діючим законодавством.

За 12 місяців 2019 року до Мукачівської райдержадміністрації від жителів району надійшло 308 звернень від 730 заявників. З них:  54 – надійшло поштою (207 заявників) і 254 звернень отримано на особистих та виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації (523 заявників). Слід зазначити, що колективних звернень упродовж звітного періоду одержано –  33, а повторних – 10.

Через органи влади вищого рівня за звітній період надійшло 14 звернень, у тому числі з Верховної ради України – 1 (1 заявники), від Адміністрації Президента України – 4 (4 заявники) та 9 звернень від 82 заявників надійшло із Закарпатської обласної державної адміністрації.

Для попередження надходження звернень і задля загальної обізнаності населення Мукачівського району з актуальними проблемами сьогодення та безперешкодного спілкування, з керівництвом районної державної адміністрації продовжувалась робота „телефону довіри„ та „прямої телефонної лінії”. Інформація про їх проведення опубліковується на офіційній веб-сторінці Мукачівської райдержадміністрації. У цих заходах приймають участь голова райдержадміністрації, його перший заступник та керівник апарату. Працівниками загального відділу апарату районної державної адміністрації здійснюється зворотній зв’язок з громадянами, які звертаються через „телефон довіри” та „пряму телефонну лінію”, що значно підвищує ефективність роботи виконавців.

Через Закарпатський обласний контактний центр, а саме урядову „гарячу лінію”, до Мукачівської райдержадміністрації надійшло 282 звернень від 282 громадян, що на 63 звернень менше, ніж за минулий рік. Така кількість звернень виникла передусім через проблеми та незначну затримку з нарахуванням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг мешканцям району.

Упродовж звітного періоду найбільша кількість звернень від мешканців Мукачівського району надійшла з таких сільських та селищних рад: с. Клячаново – 15 (6,1 %), с. Дерцен – 13 (5,45 %), с. В.Лучки та с.Завидово – по 11 (4,93%), с. Березинка, с. Пістрялово та с.Ракошино – по 10 звернень (4,5%), с. В. Визниця – 9 (4 %), смт. Чинадійово – 9 (3,54 %), с. Ділок, с. Бобовище, с. Залужжя, с. Пузняківці – по 8 (3,1 %), с. Бистриця,  с.В.Коропець, с. Жуково, с. С. Давидково – по 7 (2,52 %) та інші.

У розгляді заяв чи скарг належна увага приділяється громадянам пільгових категорій. Керівництвом райдержадміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень від ветеранів Великої Вітчизняної війни, матерів, яким присвоєно статус „мати-героїня”, Героїв Соціалістичної Праці та Героїв Радянського Союзу.

Серед тих, хто у зверненнях зазначив свій соціальний статус, можна виділити наступні категорії заявників:

 • пенсіонери – 49;
 • працівники бюджетної сфери – 48;
 • депутати с/рад – 12;
 • інваліди ІІ групи – 10;
 • інваліди ІІІ групи – 7;
 • безробітні – 12;
 • інваліди І групи – 10;
 • ветерани праці – 7;
 • сільські голови – 6 та ін.

Серед вищевказаних заявників, найбільша кількість – це найменш захищені категорії, зокрема пенсіонери та інваліди, які потребують особливої уваги з боку органів влади у задоволенні їх повсякденних запитів та проблем: нарахування субсидій на оплату жилого-комунальних послуг, збільшення розміру пенсії, призначення допомоги малозабезпеченим, можливість здійснення перерахунку багатодітним сім’ям та одиноким матерям, надання додаткових соціальних пільг інвалідам та ветеранам війни, забезпечення ліками громадян, що потребують постійного або термінового медичного догляду, санаторно – курортним лікуванням, видача матеріальної допомоги на лікування, відшкодування учасникам бойових дій на сході України тощо.        

Аналізуючи питання, що порушувались мешканцями Мукачівського району у зверненнях до керівництва райдержадміністрації, слід виділити основні з них:

 • питання соціального захисту – 89, або 28,9 %;
 • питання науки, освіти, виховання та навчання дітей – 43, або 13,96 %;
 • питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 36, або 11,7 %;
 • питання охорони здоров’я – 18, або 6 %;
 • житлові питання – 18, або 5,84 %;
 • питання сільського господарства – 13, або 6,19 %;
 • питання транспорту та питання роботи місцевих органів влади і управління – 43, або 14 %;
 • питання забезпечення законності та охорони правопорядку – 11,               або 3,6 %;
 • питання культури, фізкультури і спорту – 14, або 4,54% та інші.

Необхідно наголосити, що вищезазначені так звані „проблематичні” питання, що найбільше порушувалися у зверненнях мешканців Мукачівського району, мають розрізнений характер: покращення житлово-побутових умов, проведення капітального ремонту житлового будинку та відновлення будинку внаслідок пошкодження стихією, допомога твердим паливом, оформлення права власності на земельну ділянку, межові спори, капітальний ремонт доріг, підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг та перевезення мешканців району пасажирським транспортом, забезпечення безкоштовними медичними препаратами, продовження автобусних маршрутів, сприяння у капітальному ремонті приміщень дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл і сільських клубів, нарахування та призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інші.

Як висновок, за звітній період Мукачівською райдержадміністрацією позитивно вирішено 76 звернення, 223 заявникам у письмовій та усній формах надано детальні аргументовані роз’яснення щодо можливості вирішення питань, 9 заяв надіслано іншому органу влади, установі чи організації для розгляду за належністю.

Враховуючи вимоги чинного законодавства з регулювання звернень громадян до огранів виконавчої влади, в районній державній адміністрації постійно здійснює консультації з надання юридичної допомоги громадська приймальня, що діє в юридичному секторі апарату. На постійній основі системно відслідковуються всі наявні недоліки, вживаються заходи щодо докорінної перебудови роботи зі зверненнями громадян, персональної відповідальності виконавців за невчасний та необ’єктивний їх розгляд. 

Керівництво Мукачівської райдержадміністрації приділяє значну увагу посиленню контролю і підвищенню персональної відповідальності кожного виконавця за своєчасне і безумовне виконання завдань, передбачених указами та дорученнями Президента України, постійно застосовуються нові форми та методи здійснення контролю за їх виконанням.

При організації спілкування з громадянами керівництво району завжди дотримується принципу відкритості та доступності влади людям. У Мукачівській районній державній адміністрації застосовуються різноманітні форми спілкування, проте у спектрі сучасних засобів, які використовуються для зв’язків з громадскістю, провідною все ж таки залишається традиційна форма – особистий прийом громадян посадовими особами.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено графік особистого прийому громадян керівним складом райдержадміністрації, який передбачає щотижневе проведення особистих прийомів громадян та щоквартально затверджуються графіки виїзного особистого прийому громадян головою, першим заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації. Жителі Мукачівського району можуть ознайомитися з графіками прийому громадян на інформаційному стенді в приміщенні районної державної адміністрації, у місцевих засобах масової інформації та на веб-сторінці.

За 12 місяців 2019 року очільником райдерадміністрації проведено 36 особистих прийомів на місці та 24 виїзних; заступниками голови та керівником апарату проведено 72 особистих прийомів на місці та 69 виїзних. За результатами розгляду заявникам надавалися обгрунтовані та вичерпні відповіді і роз`яснення.

У випадках, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність або необхідність додаткового ознайомлення, заявникам пропонувалось викласти його у письмовій формі для подальшого більш детального вивчення та роз`яснювались терміни розгляду порушеного питання. Всі звернення, що надходять до Мукачівської райдержадіміністрації, уважно розглядаються, викладені в них факти ретельно перевіряються та докладаються конкретні зусилля для вирішення проблем кожного заявника в рамках чинного законодавства.

У цілому, робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації  проводиться відповідно до Закону України „Про звернення громадян”,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, адже увага до заявника – це увага до потреб і запитів людини, а за кожною заявою – конкретні обставини, чиясь доля, тому в Мукачівській районній державній адміністрації до вирішення звернення кожного з громадян завжди буде серйозне та сумлінне відношення. Розглядати справи конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність і чітко організовувати прийом громадян – це основні вимоги керівництва райдержадімінстрації, які вони втілюють в життя в організації роботи зі зверненнями громадян.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації, виконавчих комітетів

сільських та селищних рад у 2018 році

Протягом 2018 року робота Мукачівської районної державної адміністрації зі зверненнями громадян проводилася у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України „Про звернення громадян”, Указом Президента України № 109/2008 від 7лютого 2008 року „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, рішеннями Кабінету Міністрів України, інструкцією та положенням про порядок розгляду письмових та усних звернень громадян, інструкцією з діловодства.

Діяльність районної державної адміністрації спрямована на об’єктивний, всебічний розгляд звернень громадян, вирішення порушених у заявах питань та дотримання термінів їх виконання. Систематично проводяться щомісячні й щоквартальні аналізи та узагальнення звернень громадян для з’ясування причин, що їх породжують, а також моніторинг найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення. Особлива увага приділяється аналізу причин виникнення повторних звернень та звернень, які надходять до органів влади вищого рівня.

Створена та ведеться комп`ютерна база даних за зверненнями громадян, використання якої дозволяє більш оперативно та якісно котролювати їх надходження та виконання, не порушуючи термінів, відведених діючим законодавством.

За 12 місяців 2018 року до Мукачівської райдержадміністрації від жителів району надійшло 428 звернень від 2326 заявників. З них: 93 – надійшло поштою (1801 заявників) і 335 звернень отримано на особистих та виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації (525 заявники). Слід зазначити, що колективних звернень упродовж звітного періоду одержано на 8 звернень більше, ніж за 12 місяців 2017 року – 39, а повторних – 12, що на 1 заяву менше, ніж за аналогічнтй період минулого року.

Через органи влади вищого рівня за звітній період надійшло 26 звернень, у тому числі із Закарпатської обласної державної адміністрації – 15 (81 заявник), від Адміністрації Президента України – 8 (8 заявників), від Секретаріату Кабінету Міністрів України – 2 (2 заявників), з Міністерства інфраструктури України – 1 (41 заявник) та від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 1 (1 заявник).

Для попередження надходження звернень і задля загальної обізнаності населення Мукачівського району з актуальними проблемами сьогодення та безперешкодного спілкування, з керівництвом районної державної адміністрації продовжувалась робота „телефону довіри” та „прямої телефонної лінії”. Інформація про їх проведення опубліковується на офіційній веб-сторінці Мукачівської райдержадміністрації. В цих заходах приймають участь голова райдержадміністрації, його перший заступник та керівник апарату. Працівниками загального відділу апарату районної державної адміністрації здійснюється зворотній зв’язок з громадянами, які звертаються через „телефон довіри” та „пряму телефонну лінію”, що значно підвищує ефективність роботи виконавців.

Через Закарпатський обласний контактний центр, а саме урядову „гарячу лінію”, до Мукачівської райдержадміністрації надійшло 345 звернень від 345 громадян, що на 275 звернень менше, ніж за 12 місяців минулого року. Така кількість звернень виникла передусім через проблеми та незначну затримку з нарахуванням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг мешканцям району.

Упродовж звітного періоду найбільша кількість звернень від мешканців Мукачівського району надійшла з таких населених пунктів: с. Дерцен – 34 (7,94 %), смт. Чинадійово – 21 (4,91 %), с. В. Лучки – 20 (4,67 %), с. Страбичово – 19 (4,44 %), с. Станово – 17 (3,97%), с. Бистриця та с. Клячаново – по 15 (3,50%),  с. Ракошино – 13 (3,04 %), смт. Кольчино та с. Н. Коропець – по 12 (2,80%), с. Павшино – 11 (2,57 %), с. Завидово, с. Пузняківці та с. Яблуново – по 10 (2,34 %), с. Бобовище, с. В. Визниця та с. Кленовець – по 9 (2,10 %) та інші.

У розгляді заяв чи скарг належна увага приділяється громадянам пільгових категорій. Керівництвом райдержадміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень від учасників антитерористичної операції та їх сімей, а також ветеранів Великої Вітчизняної війни, матерів, яким присвоєно статус «мати-героїня», Героїв Соціалістичної Праці та Героїв Радянського Союзу.

Серед тих, хто у зверненнях зазначив свій соціальний статус, можна виділити наступні категорії заявників:

 • працівники бюджетної сфери – 108;
 • сільські голови – 76;
 • пенсіонери – 63;
 • одинокі матері – 28;
 • інваліди ІІ групи – 19;
 • багатодітні сім’ї – 12;
 • інваліди І групи – 7;
 • служителі релігійних організацій – 6;
 • інваліди ІІІ групи – 5;
 • ветерани праці – 5;
 • депутати с/рад – 5;
 • учасники бойових дій – 5;
 • учасники ліквідації аварії на ЧАЕС – 4;
 • підприємці – 4;
 • безробітні – 4 та ін.

Серед вищевказаних заявників, найбільша кількість – це найменш захищені категорії, зокрема пенсіонери та інваліди, які потребують особливої уваги з боку органів влади у задоволенні їх повсякденних запитів та проблем: нарахування субсидій на оплату жилого-комунальних послуг, збільшення розміру пенсії, призначення допомоги малозабезпеченим, можливість здійснення перерахунку багатодітним сім’ям та одиноким матерям, надання додаткових соціальних пільг інвалідам та ветеранам війни, забезпечення ліками громадян, що потребують постійного або термінового медичного догляду, санаторно – курортним лікуванням, видача матеріальної допомоги на лікування, відшкодування учасникам бойових дій на сході України тощо.        

Аналізуючи питання, що порушувались мешканцями Мукачівського району у зверненнях до керівництва райдержадміністрації, слід виділити основні з них:

 • питання соціального захисту – 114, або 23,95 %;
 • питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 73, або 15,34 %;
 • питання науки, освіти, виховання та навчання дітей – 65, або 13,66 %;
 • питання транспорту – 64, або 13,45 %;
 • питання сільського господарства – 39, або 8,19 %;
 • питання культури, фізкультури і спорту – 21, або 4,41 %;
 • питання охорони здоров’я – 19, або 3,99 %;
 • питання забезпечення законності та охорони правопорядку – 18, або 3,78%;
 • житлові питання – 17, або 3,57 %;
 • питання роботи місцевих органів влади і управління – 11, або 2,31 % та інші.

Необхідно наголосити, що вищезазначені так звані „проблематичні” питання, що найбільше порушувалися у зверненнях мешканців Мукачівського району, мають розрізнений характер: капітальний ремонт доріг, межові спори, покращення житлово-побутових умов, допомога твердим паливом, пільгове перевезення мешканців району пасажирським транспортом, забезпечення безкоштовними медичними препаратами, продовження автобусних маршрутів, сприяння у капітальному ремонті приміщень дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл і сільських клубів, нарахування та призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інші.

Як висновок, за звітній період Мукачівською райдержадміністрацією позитивно вирішено 49 звернень, за результатами розгляду 371 звернень заявникам у письмовій та усній формах надано детальні аргументовані роз’яснення щодо можливості вирішення питань, 1 звернення вирішено частково, 6 заяв надіслано іншому органу влади, установі чи організації для розгляду за належністю, а 1 звернення знаходяться ще на розгляді.

Також інформуємо, що в Мукачіській районній державній адміністрації у разі необхідності проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, де розглядаються питання категорій громадян, передбачених Указом Президента України, які носять резонансний характер, контрольні звернення, направлені на розгляд органам вищого рівня та підводяться загальні підсумки роботи зі зверненнями громадян органами місцевого самоврядування. Засідання оформлюються протоколами та рішеннями, які направляються згідно з наданими дорученнями. Протягом  2018 року проведено 8 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких заслухано доповіді 39 голів виконкомів сільських та селищних рад щодо проведеної роботи зі зверненнями громадян протягом звітного періоду.

Враховуючи вимоги чинного законодавства з регулювання звернень громадян до огранів виконавчої влади, в районній державній адміністрації постійно здійснює консультації з надання юридичної допомоги громадська приймальня, що діє в юридичному секторі апарату. На постійній основі системно відслідковуються всі наявні недоліки, вживаються заходи щодо докорінної перебудови роботи зі зверненнями громадян, персональної відповідальності виконавців за невчасний та необ’єктивний їх розгляд. 

Керівництво Мукачівської райдержадміністрації приділяє значну увагу посиленню контролю і підвищенню персональної відповідальності кожного виконавця за своєчасне і безумовне виконання завдань, передбачених указами та дорученнями Президента України, постійно застосовуються нові форми та методи здійснення контролю за їх виконанням.

При організації спілкування з громадянами керівництво району завжди дотримується принципу відкритості та доступності влади людям. У Мукачівській районній державній адміністрації застосовуються різноманітні форми спілкування, проте у спектрі сучасних засобів, які використовуються для зв’язків з громадскістю, провідною все ж таки залишається традиційна форма – особистий прийом громадян посадовими особами.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено графік особистого прийому громадян керівним складом райдержадміністрації, який передбачає щотижневе проведення особистих прийомів громадян та щоквартально затверджуються графіки виїзного особистого прийому громадян головою, першим заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації. Жителі Мукачівського району можуть ознайомитися з графіками прийому громадян на інформаційному стенді в приміщенні районної державної адміністрації, у місцевих засобах масової інформації та на веб-сторінці.

За 12 місяців 2018 року очільником райдерадміністрації проведено 24 особистих прийоми на місці та 28 виїзних; заступниками голови та керівником апарату проведено 72 особистих прийоми на місці та 72 виїзних. За результатами розгляду заявникам надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді і роз`яснення.

У випадках, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність або необхідність додаткового ознайомлення, заявникам пропонувалось викласти його у письмовій формі для подальшого більш детального вивчення та роз`яснювались терміни розгляду порушеного питання. Всі звернення, що надходять до Мукачівської райдержадіміністрації, уважно розглядаються, викладені в них факти ретельно перевіряються та докладаються конкретні зусилля для вирішення проблем кожного заявника в рамках чинного законодавства.

У цілому, робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації  проводиться відповідно до Закону України „Про звернення громадян”,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, адже увага до заявника – це увага до потреб і запитів людини, а за кожною заявою – конкретні обставини, чиясь доля, тому в Мукачівській районній державній адміністрації до вирішення звернення кожного з громадян завжди буде серйозне та сумлінне відношення. Розглядати справи конкретно, допомагати максимально, проявляти тактовність і чітко організовувати прийом громадян – це основні вимоги керівництва райдержадімінстрації, які вони втілюють в життя в організації роботи зі зверненнями громадян.

Остання зміна сторінки: 03-03-2020 09:24