Види публічної інформації

ВИДИ публічної інформації, яка знаходиться у володінні Мукачівської районної державної адміністрації, та система її обліку

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.
 
Вид інформації
1. Проекти актів районної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:
- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою;
 - проекти регуляторних актів;
- проекти регіональних програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання.
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (структурні підрозділи райдержадміністрації), система електронного документообігу райдержадміністрації, електронний реєстр нормативних документів на веб-порталі райдержадміністрації.

Вид інформації
2. Розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (загальний відділ апарату райдержадміністрації), система електронного документообігу райдержадміністрації, електронний реєстр нормативних документів на веб-порталі райдержадміністрації.

Вид інформації
3. Розпорядження голови районної державної адміністрації про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату райдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та заохочення голів і заступників голів райдержадміністрацій
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації).

Вид інформації
4. Доручення голови, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (загальний відділ апарату райдержадміністрації), система електронного документообігу райдержадміністрації.

Вид інформації
5. Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації, рішення колегії районної державної адміністрації
Система обліку інформації
Справи (загальний відділ апарату райдержадміністрації), система електронного документообігу райдержадміністрації.

Вид інформації
6. Угоди (договори), укладені обласною державною адміністрацією (крім тих, що носять конфіденційний характер)
Система обліку інформації
Журнал реєстрації (юридичний відділ апарату райдержадміністрації, відділ фінансового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації). Єдиний веб-портал використання бюлдетних коштів (https://spending.gov.ua), публічних закупівель ProZorro (https://prozorro.gov.ua)

Вид інформації
7. Вхідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)
Система обліку інформації
Система електронного документообігу райдержадміністрації.

Види інформації
8. Вихідна кореспонденція (крім інформації з обмеженим доступом)
Система обліку інформації
Система електронного документообігу райдержадміністрації.

Вид інформації
9. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою районної державної адміністрації
Система обліку інформації
У відділі забезпечення діяльності керівництва апарату райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів

Вид інформації
10. Реєстрація звернень громадян, зокрема: прийом громадян керівництвом ОДА на місці, виїзні прийоми, пряма телефонна лінія, телефон довіри, письмові звернення громадян
Система обліку інформації
Інформаційна система реєстрації звернень громадян (відділ роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації)

Вид інформації
11. Статистичні звіти про підсумки роботи із зверненнями громадян
Система обліку інформації
Інформаційна система реєстрації звернень громадян (відділ роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації), веб-портал райдержадміністрації

Вид інформації
12. Інформація з обмеженим доступом
Система обліку інформації
Журнали реєстрації (сектор з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації)

*Реєстрація в системі електронного документообігу райдержадміністрації здійснюється відповідно до  вимог Інструкції  з діловодства в райдержадміністрації.

 

Остання зміна сторінки: 18-12-2018 14:53