Урядова програма підтримки відшкодування вартості об'єктів тваринництва, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції...

Урядова програма підтримки відшкодування вартості об'єктів (тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці (в тому числі водоплавної), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження не призначених для споживання людиною ІІ категорії) 
(далі – об’єкт) 
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (зі змінами).
Надаватиметься юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам-підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва.
Розмір відшкодування: 30 % вартості об’єкта, а для об’єктів із вартістю більшою ніж  500 млн грн – 30 % від  500 млн гривень.
Крок 1.  Завершити у поточному році етап будівництва та реконструкції об’єкта. 
Крок 2. Підготувати такі документи: 
•     копію документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
•     витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
•     довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
•     копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
•     типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);
•     довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів; 
•     копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число останнього звітного місяця на момент подання документів.
Крок 3. Подати до 5 липня, до 5 жовтня, до 5 грудня до комісії Мінагрополітики заявку та документи (в електронному–e-mail: info@minagro.gov.ua та паперовому вигляді – 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24)
Крок 4. Отримати кошти на рахунки, відкриті у банку.
* Часткове відшкодування вартості об’єктів надається на безповоротній основі тричі на рік. 
Тел. Для довідок: (03122) 63-04-46, 3-41-19

Додаткова інформація

 

Остання зміна сторінки: 18-09-2018 14:34