Підготовка документів на конкурс

Проведення конкурсу відбувається відповідно до: 
Закону України "Про державну службу" 
Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Копія паспорта громадянина України.
Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі.
Письмова заява, в якій Ви повідомляєте, що до Вас не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надаєте згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно Вас відповідно до зазначеного Закону.
Копія (копії) документа (документів) про освіту.
Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Заповнена (за зразком) особова картка встановленого зразка;
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за  попередній рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Зверніть увагу:

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заяви, зазначені у підпунктах 2 і 4 цього пункту, пишуться власноручно.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі, додатком до якої є резюме.
Особа стосовно якої проводилася перевірка, визначена 1 Законом України “Про очищення влади” подає копію довідки про результати такої перевірки, засвідчену органом який здійснював таку перевірку.

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
Заявники можуть подавати документи особисто або поштою.
Важливо! Документи, подані (відправлені) кандидатами до державного органу, який проводить конкурс, не розглядаються у разі:
подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
відправлення їх поштою після закінчення строку подання;
відправлення їх поштою протягом встановленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ 

Для подання документів на участь у конкурсі потрібно надати копію диплома магістра (спеціаліста) та\чи бакалавра  (молодшого бакалавра) та додатків до них.
Якщо у Вас іноземний документ про освіту: 
Визнання іноземних документів про освіту відбувається в індивідуальному порядку.
Уповноважений визнавати дипломи – Національний інформаційний центр академічної мобільності ENIC UKRAINE.

Документи, які необхідно подати:

заява;
засвідчені в установленому законодавством порядку копія та переклад українською мовою легалізованого іноземного документа про освіту та додаток до нього;
копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності;
копії документів, що засвідчують особу заявника.
Попередньо необхідна онлайн-реєстрація на сайті http://naric.in.ua/.  Після реєстрації документи необхідно подати особисто або надіслати кур’єром.
Детальну інформацію щодо подачі документів для процедури визнання можна отримати в ДП "Інформаційно-іміджевий центр" Міністерства освіти і науки України 
за адресою: вул. В. Чорновола, 25, м. Київ, 01135
Тел.: 00 380 44 486 20 43, 00 380 44 486 25 43 
E-mail: centre@naric.in.ua
Поштова адреса: 01135, Україна, м. Київ, а/с 147
та на сайтах: www.enic.in.ua, www.naric.in.ua.

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Видається у Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженому постановою КМУ  від 26.04.2017 № 301

1. Посвідчення можна отримати, якщо Ви маєте наступні документи:

документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою "5" за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно" за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією "Українська мова та література" спеціальності "Філологія".
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього додатків. Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення відшкодовує зазначена особа.

2. Посвідчення можна отримати склавши іспит в уповноваженому ВНЗ.
Атестація у письмовій формі включає:
– письмове завдання з використанням технологій тестування;
– письмовий переказ тексту з фахових питань.
Атестація в усній формі включає:
– ділову розмову за визначеним сценарієм;
– повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.
Кожне тестове запитання має три варіанти відповіді, серед яких правильним є лише один. Кількість тестових завдань становить 25.
Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин.
Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку)
Приклади завдань.

Для проходження атестації необхідно:
З переліку уповноважених вищих навчальних закладів, розміщених на офіційному веб-сайті НАДС, обрати заклад, в якому працюють атестаційні комісії.
Оплатити вартість атестації та подати такі документи:

заява;
оригінал та копія паспорта громадянина України;
оригінал та копії документів про освіту з додатками;
оригінал та копія квитанції про оплату послуг.
Прибути до ВНЗ в день проходження атестації та пройти її.
Зверніть увагу, що учасники, які успішно пройшли атестацію, отримують посвідчення протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.

ДЕКЛАРАЦІЯ                                                                                

Подання декларацій здійснюється онлайн, з вкористанням ЕЦП,  на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 
Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.
З детальною інформацією щодо процедури заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у розділі "Декларування" рубрики "Законодавство" підрубрики "Декларація".

Роз’яснення НАДС щодо подання особою, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Роз’яснення НАЗК щодо заповнення електронних декларацій 

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю

"Як подати е-декларацію" (онлайн курс Prometheus)

Додаткове роз’яснення 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

ЕЦП можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). В деяких АЦСК послуга отримання ЕЦП платна, але є і безкоштовні варіанти, наприклад, в АЦСК ПАТ КБ "Приватбанк". Для цього потрібно бути клієнтом Приватбанку та мати доступ до Приват 24.
Для отримання ЕЦП потрібно принести в найближче регіональне представництво Державної фіскальної служби України такі документи:

заповнену та підписану Реєстраційну картку (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
копію та оригінал ІПН;
копію паспорта (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) та оригінал;
порожній CD-R або USB-накопичувач для запису електронних ключів у потрібній кількості (для підпису та печатки знадобляться два CD-R або два USB-накопичувачі).
Перелік, контактну інформацію зазначених АЦСК та зразки заповнених заявок дивіться на сайті ЦСК ДФ 
Детальна інформація  щодо отримання електронного цифрового підпису
 

Остання зміна сторінки: 18-09-2018 14:34