Оголошення щодо прийому заявок фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Оголошується прийом заявок та документів на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для часткового відшкодування вартості  придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції відповідно до п. 9 Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106.

Регіональна комісія засідає щомісяця відповідно до Положення додається.

         Документи (відповідно Переліку) приймаються до 15 листопада 2018 року в такому порядку:

Крок 1.  В державному банку отримує бланк простого векселя.

Крок 2.  Укладає договір з постачальником обладнання.

Крок 3.  Сплачує ПДВ та 30 % вартості обладнання (без ПДВ).

Крок 4. Виписує вексель постачальнику обладнання на 70 % вартості придбаного обладнання без ПДВ, але не більше 3 000 000 гривень.

Крок 5. Отримує обладнання з підтверджуючими документами щодо його передачі (акт приймання-передачі обладнання).

Крок 6. подає заявку (до 15 листопада) та підтвердні документи до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики – в електронному вигляді.

Документи включають:

- копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кожного члена кооперативу;

- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

- копію договору з постачальником обладнання;

- копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;

- копію векселя, виписаного постачальнику обладнання (граничний строк виписки векселя – до 1 листопада поточного року);

- копії підтвердних документів щодо одержання СОК обладнання.

згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою державного банку;

- довідку державного реєстратора про те, що кооператив: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

Документи подаються до Департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації, за адресою: 88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4 , 2 поверх, кабінет 226.

Довідки за телефоном: 63-05-19, 3-41-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер заявки ______

_____ ______________ 20 ____ року

Голові регіональної  комісії з надання  фінансової підтримки  сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам  за рахунок бюджетних коштів  _____________________________

____________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

(область)

 

ЗАЯВКА

для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

                                                                                                                     (далі – СОК)

(найменування сільськогосподарського обслуговуючого  кооперативу)

 

 1. Загальні відомості про СОК:

 

Адміністративно-територіальна одиниця (область):_________________________

Дата державної реєстрації:______________________________________________

Поштова адреса:_______________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ:_________________________________________________

Напрям діяльності:_____________________________________________________

Кількість членів СОК _______ осіб, з них фермерських господарств __________

Для СОК молочного напряму діяльності – кількість фізичних осіб, зареєстрованих як власники тварин в установленому законодавством порядку ______, в них зареєстрованих корів, голів____________________________

Кількість землі у членів СОК, га:_________________________________________

П.І.Б. керівника: ______________________________________________________

Контактний телефон керівника:__________________________________________

 

2. Обґрунтування необхідності отримання фінансової підтримки:_________

_____________________________________________________________________

 (зазначити потребу в обладнанні та мету використання придбаного обладнання)

 

3. Перелік та вартість обладнання для отримання фінансової підтримки:

Обладнання

Найменування заводу-виробника,  постачальника обладнання

Кіль-кість одиниць

Вартість одиниці без ПДВ, грн

Загальна вартість без ПДВ, грн

Сума сплаченої СОК вартості,

з них

 

вид

марка

30% вартості без ПДВ, грн

ПДВ, грн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Документи:

€  копія статуту СОК;

 

документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;

 

 

 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF

 

 

 

довідка державного реєстратора про те, що:

 

         € не порушено справу про банкрутство   €  не перебуває на стадії ліквідації

         €не визнано банкрутом;

 

 

довідка ДФС про відсутність простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

 

             € державним та місцевими бюджетами      €  Пенсійним фондом України

             € фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

 

копія договору з постачальником обладнання;

 

 

копія векселя, виписаного постачальнику обладнання;

 

 

 

копія акта приймання-передавання обладнання, одержаного СОК.

 

                     

5. Ознайомлено:

€ з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106, ознайомлений(а).

 

6. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

 

7. Керівник СОК «___________________________________________________»

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________

(підпис)

"___"_____ 20__ року

        

 

 

Крок 7. отримує повідомлення про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу векселя.

 

Остання зміна сторінки: 08-06-2018 13:31