Інформаційні ресурси щодо здобуття грантів

Гранти є найбільш поширеною формою фінансування проектів донорськими організаціями.
Донори - це міжнародні організації, державні установи, комерційні структури, громадські некомерційні організації (релігійні, наукові), приватні благодійні фонди або приватні особи, що надають громадянам та організаціям на некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові ресурси різного виду на визначені конкретні цілі.
Гранти надаються за результатами грантових програм-конкурсів, що оголошуються для неприбуткових організацій, під час яких проект повинен пройти процедуру подання заявки на отримання гранту, і, у випадку перемоги в конкурсі - отримати кошти (допомогу).
Грант – це безоплатна цільова субсидія, що надається на конкурсній основі організації, ініціативній групі або індивідуальній особі для реалізації заявленого проекту в тій чи іншій сфері діяльності.
На відміну від позики грант не треба повертати.
 
З чого починати роботу, пошук грантових програм
Перший крок – визначення проблеми, формулювання її актуальності та невідкладності вирішення, планування проекту (програми), складання бюджету.
Спочатку необхідно чітко визначити, для чого, для досягнення якої мети або вирішення якої проблеми потрібні кошти. Потім – що конкретно необхідно (гроші, приміщення, майно, послуги), де ці ресурси знаходяться, у кого їх можна попросити і як це зробити таким чином, щоб досягти поставлених цілей.
Другий крок (пошук джерел відсутніх ресурсів) – пошук грантових конкурсів, мета і завдання яких співпадають з метою і завданням проекту.
Починати грантову діяльність краще за все з участі у не дуже значних за обсягом фінансування грантових конкурсах. Умовно можна планувати свою роботу за такою схемою:
• регіональні або місцеві грантові програми
• гранти при Посольствах
• спеціальні програми «малих грантів»
• спільні програми в рамках Євросоюзу
Для того щоб взяти участь у грантовій програмі, треба знайти відкриті грантові конкурси, що відповідають напрямку діяльності організації. Для цього треба провести моніторинг сайтів відповідних організацій, які узагальнюють та актуалізують грантові конкурси, в яких можна взяти участь: умови участі, сума гранту, кінцевий термін подання заявки, аплікаційні форми.
Визначившись із переліком найбільш прийнятних для підтримки проекту донорів, необхідно ознайомитись з умовами надання ними фінансової допомоги. Щоб запобігти ситуації, коли проект може бути відхилено через недотримання формальних вимог, перед написанням заявки треба уважно вивчити особливості грантових конкурсів, особливу увагу приділяючи наведеним нижче характеристикам:
• географія конкурсу (грантодавець може оголосити конкурс для певних регіонів України)
• тип одержувачів грантів (органи самоврядування, громадські об’єднання, вищі навчальні заклади, заклади охорони здоровя, освіти, соціального захисту, засоби масової інформації, ініціативні групи)
• пріоритети конкурсу (напрями надання допомоги конкретизуються у пріоритетах конкретних конкурсів)
• терміни подання заявки та підведення підсумків конкурсу
• розмір гранта та розмір власного внеску
• термін реалізації проекту
• види діяльності, що фінансуються (у деяких випадках в рамках певного конкурсу донор може фінансувати чітко визначені заходи та відмовлятися фінансувати деякі статті видатків, найчастіше – непрямі видатки та/або оплату праці)

Де шукати інформацію про грантові конкурси 
Великий обсяг уже опрацьованої інформації можна знайти на сайтах:
• Ресурсного центру «Гурт» (http://gurt.org.ua/)
• Інформаційного порталу некомерційних організацій України «Громадський простір» (http://www.prostir.ua/category/grants/)
• «Велика ідея» (https://biggggidea.com/)
• Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (http://vassr.org/)
 
Сторінки у соціальних мережах:
Група «Гранти, конкурси, стипендії»
(https://www.facebook.com/groups/progrants/)
  
Третій крок (звернення) – підготовка грантової заявки з урахуванням вимог відповідного грантодавця, надсилання цієї заявки, контакт з представниками організації-донора і отримання коштів або інших ресурсів.
Обов’язковою умовою успішного здобуття грантів є правильно підготовлений проект. Тому, розпочинаючи пошук фінансування,готувати проектну заявку необхідно завчасно.
Незважаючи на те, що в кожного донора свої вимоги щодо оформлення проектних заявок, у їх структурі можна виокремити найчастіше повторювані елементи – так званий універсальний формат для написання проекту, який дозволить включити до заявки практично всі можливі розділи, що зустрічаються у вимогах різних донорів:
• Титульний аркуш
• Резюме проекту
• Вступ
• Постановка проблеми
• Мета і завдання
• Методи
• Цільові групи
• Припущення
• Очікувані результати
• Оцінювання
• Життєздатність проекту
• План реалізації
• Звітність
• Бюджет
• Додатки

Остання зміна сторінки: 18-09-2018 14:34