Офіційний веб-сайт
Пошук

 

   Мукачівщина запрошує!

 

  

        


 


 

На головну / Економіка, бізнес, інвестиції

Підприємництво


Підприємництво

 

Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором, його важливою складовою – підприємництвом, є стратегічним курсом економічної політики в районі. Важливою передумовою здійснення радикальних ринкових перетворень, реалізації стратегії економічного зростання в районі є розвиток та підтримка малого підприємництва.

Малий бізнес є важливим ринкоутворюючим чинником економіки, що стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій та  розширення соціальної бази реформ.

У сучасній ринковій економіці малому підприємництву притаманні свої особливості, переваги і недоліки. Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні параметри, а саме:

·  кількість малих підприємств на 10 тис. населення складає 32;

·  темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, до попереднього року складає 105 відсотків;

·  кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, до загальної кількості малих підприємств складає 87 відсотків;

·  питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції  складає 41,5 відсотка;

·    обсяг реалізованої продукції, робіт та наданих послуг становив 612113 тис. гривень.

Важлива роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. На малих підприємствах у 2014 році працювало 1823 найманих працівників з середньомісячною заробітною платою 1605 грн.

Райдержадміністрація проводить активну регіональну політику щодо розвитку малого підприємництва шляхом поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів. 

Виходячи з того, що розвиток малого бізнесу визнано одним із пріоритетів економічної політики в державі, питанню про подальшу лібералізацію підприємницької діяльності в районі приділяється значна увага. Зокрема спрощено процедуру започаткування підприємницької діяльності та видачі документів дозвільного характеру.

Одним із важливих завдань пошуку стратегії і тактики активізації зусиль щодо підтримки малого підприємництва є розроблення і впровадження дієвих конструктивних програм. Основною умовою реалізації програм є спрямування дій для створення та підтримки сприятливого середовища для розвитку підприємництва. В рамках програм з районного бюджету вже четвертий рік проводиться часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Крім того, в районі здійснюється часткове відшкодування відсоткових ставок, залучення підприємців у виставкових заходах, міжнародних та районних ярмарках, відзначення Дня підприємця, проведення Дня добросусідства.

В районі закладено основи регіональної політики щодо створення умов для обмеження втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Зокрема,  забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. Всі проекти розпоряджень розміщуються на веб-сторінці райдержадміністрації в мережі Інтернет. Щороку затверджуються плани підготовки регуляторних актів.

У напрямку реалізації державної регуляторної політики проводиться робота щодо продовження  регуляторної реформи як на районному  рівні, забезпечення прозорості прийнятих управлінських рішень, поліпшення якості аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів.

 

Основними проблемами є:

·                     нестабільність та непередбачуваність змін законодавства у частині оподаткування та господарської діяльності підприємницьких структур;

·                     недостатня  активність громадськості щодо застосування на практиці права участі в регуляторній діяльності органів виконавчої влади;

·                     відсутність необхідних кредитних ресурсів; 

·                     високий рівень монополізації окремих галузей економіки;

·                     рівень середньомісячної зарплати залишається суттєво нижчим від середнього по економіці області;

·                     низький рівень професійної підготовки підприємців;

·                     недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу;

·                     недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури (технопарки,  бізнес-центри, бізнес-інкубатори, фонди підтримки підприємництва);

·                     не сформованість кластерних систем.
Новини

Всі новини >>